Foto: Terje Svindseth

Velkommen til Bondeungdomslaget

Velkommen til Bondeungdomslaget i Oslo – BUL.

Kontakt oss
Administrasjonen i BUL
Styret i BUL

BUL er eit lag for folk i alle aldrar. Vi er eit ungdomslag i byen, og heilt sidan 1899 har vi hatt aktivitetar for store og små.

Hos oss kan du

Vi har også to hytter, Røkleivhytta og Bondehytta, som vi leiger ut til medlemmer og andre.

Ønskjer du å leige Teatersalen eller lagsrommet i Rosenkrantz´gate 8, kan du klikke her.

Du kan finne meir informasjon om BUL ved å klikke her.

Har du alt bestemt deg for at du vil melde deg inn, kan du gjere det ved å klikke her

Vi har kontor i Rosenkrantz´gate 8, midt i Oslo sentrum. Her øver også Leikarringen, Songlaget og Teaterlaget i Teatersalen. Idrottslaget har treningar m.a. på Bislett Stadion.

For å finansiere aktivitetane våre har vi drive forretningsverksemd sidan 1901.

 

Vi har også eigarinteresser i

 

BUL er ein del av mål- og ungdomslagsrørsla og er medlem av

 

Har du spørsmål til alt dette og meir til, kan du finne kontaktinformasjon her: Kontakt oss.

Meir informasjon om BUL

Følg oss på sosiale media