Styret og rådet i Bondeungdomslaget (BUL) etter årsmøtet 21.3.2018

Årsmøtet i Bondeungdomslaget er det høgaste organet i laget. Årsmøtet veljer styret (også kalla lagsstyret), rådet, målnemnda og styra i Bondehytta og Røkleivhytta.

Særlaga Idrottslaget, Leikarringen, Teaterlaget og Songlaget har eigne årsmøte som veljer eigne særlagsstyre.

Styret i Bondeungdomslaget i Oslo (2018–2019)
Terje Svindseth, leiar, terje.svindseth@bul.no
Julie Farseth Berg, nestleiar
Gunnvald Grønvik, styremedlem
Jens Kihl, styremedlem
Olav-Johan Øye, styremedlem
Anne Cathrine Johansen, 1. varamedlem

Rådet
Årsmøtet i laget veljer eit råd som skal gi tilråding i økonomiske saker. Rådet saman med styret er generalforsamling i Bøndenes Hus AS.

I rådet 2018–2019 sit:

Kåre Lilleholt, leiar
Magnhild Kaasin
Trond Reitan
Sveinung Helgheim
Samuel Blessing Alonga
Kari Bjørke
Olaf Almenningen
Kjell Arve Straumsvåg

Karianne Johansen, 1. varamedlem
Mari Elise Haugen, 2. varamedlem

Følg oss på sosiale media