Hytter

Foto: Terje Svindseth

Bondeungdomslaget i Oslo har to hytter, Røkleivhytta i Nordmarka og Bondehytta ved Ørfiske i Nittedal.
Vi leiger ut begge hyttene til dei som er interessert.
Les meir om kvar av hyttene, der det også står informasjon om korleis du går fram for å leige.
Vi gjer merksam på at BUL arbeider for edruskap og at det ikkje er lov å nyte rusmiddel på hyttene våre.

Bondehytta

Røkleivhytta

Følg oss på sosiale media