Foto: Olav-Johan Øye

Årsmøte i Bondeungdomslaget i Oslo 21. mars kl. 18.00

Velkomen til årsmøte i Bondeungdomslaget i Oslo

 

Lagsleiar Terje Svindseth og styret infomerer om at det blir årsmøte onsdag 21. mars kl. 18.00 i Teatersalen i Rosenkrantz’ gate 8. Her vert det som alltid val av tillitsvalde, val av utsendingar og handsaming av ulike årsmøtesaker som rekneskap, budsjett, årsmelding og handlingsplan.

Innkalling til årsmøte i Bondeungdomslaget i Oslo

Dato
21. mars 2018
Kl.18.00

Følg oss på sosiale media