Administrasjonen i BUL

Generell kontaktinformasjon

Bondeungdomslaget i Oslo (hovudlaget): lagskontor@bul.no/ Telefon: 905 14 160

Idrottslaget i BUL: idrottslaget@bul.no/ Telefon: 905 79 476

Kontortid: kvardagar 09.00–16.00

 

Administrasjonen i Bondeungdomslaget (hovudlaget)

Øystein Bagle-Tennebø, dagleg leiar – oystein@bul.no

Liv Hege Skagestad, plan- og utviklingsansvarleg – liv.hege.skagestad@bul.no / tlf. 480 99 709

Kari Velure, organisasjonskonsulent – kari.velure@bul.no

Jøran Normann, teknisk ansvarleg – joran.normann@bul.no

Administrasjonen i Idrottslaget

Kristoffer Nilsen, dagleg leiar Idrottslaget – kristoffer.nilsen@bul.no

Eirik Tandberg, administrativ leiar i Idrottslaget – eirik.tanberg@bul.no

Følg oss på sosiale media