Styret og rådet i Bondeungdomslaget (BUL) etter årsmøtet 29.3.2017

Årsmøtet i Bondeungdomslaget er det høgaste organet i laget. Årsmøtet veljer styret (også kalla lagsstyret), rådet, styret i Bondehytta og Røkleivhytta, Målnemnda og styrerepresentantar til Barnelaget.

Særlaga Idrottslaget, Leikarringen, Teaterlaget og Songlaget har eigne årsmøte, som veljer eigne særlagsstyre.

Styret i Bondeungdomslaget i Oslo (2017-2018)
Terje Svindseth, leiar, terje.svindseth@bul.no
Gunnvald Grønvik, nestleiar
Vigdis Rønning, styremedlem
Olav-Johan Øye, styremedlem
Jens Kihl, 1. varmedlem
Karl Peder Mork, 2. varamedlem
Rådet
Årsmøtet i laget veljer eit råd, som skal gi tilråding i økonomiske saker. Rådet saman med styret er generalforsamling Bøndenes Hus AS.

I rådet 2017-2018 sit:

Kåre Lilleholt, leiar
Rune Stenersen
Magnhild Kaasin
Trond Reitan
Sveinung Helgheim
Kari Bjørke
Olaf Almenningen
Kjell Arve Straumsvåg

Samuel Blessing Elonga, 1. varamedlem
Karianne Johansen, 2. varamedlem

Følg oss på sosiale media