Lagskontoret i BUL – midlertidig flytting

Grunna ombygging av 2. etasje i Rosenkrantz» gate 8 vil lagskontoret til BUL ha kontor i 7. etasje fram til mai 2017. Mobilnr. 905 14 160. Dei tilsette i Idrottslaget i BUL har kontor på Bislett i same perioden og kan treffast på mobil 905 79 476.

Følg oss på sosiale media