Foto: Terje Svindseth

Innkalling og sakspapir til årsmøtet i Bondeungdomslaget i Oslo

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Bondeungdomslaget i Oslo onsdag 29. mars 2017 kl. 18.00 i Teatersalen i Rosenkrantz’ gate 8.

Innkalling og sakspapir til årsmøtet i BUL Oslo 29.3.2017

Handlingsplan 2017

Rekneskap 2016 og budsjett 2017

Økonominotat årsmøtet 2017

Årsmeldingar 2016 BUL sine særlag og nemnder

Generalforsamlinga i Bøndenes Hus AS (BHAS) gjorde 15. mars 2017 vedtak om fråviking frå føremålet i vedtektene § 3. I følgje vedtektene § 7 for BHAS og lova § 8 for Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) skal eit slikt vedtak godkjennast av årsmøtet i BUL. Vedtaket og vilkåra som følgjer det, går fram av sakspapiret her: Sakspapir vedtektsendring BHAS 2017

Beste helsing

Lagsstyret i Bondeungdomslaget i Oslo

 

Dato
29. mars 2017
Kl.18.00
Stad
Teatersalen

Følg oss på sosiale media